Monthly Archives: Tháng Ba 2018

Nghi thức trong Võ Đường Aikido

” Aikido bắt đầu bằng Lễ – và kết thúc bằng Lễ ” – O’Sensei Dojo: Võ đường Aikido, là nơi tập luyện võ thuật. Dojo là nơi hết sức tôn nghiêm, nơi mà những bon chen trong cuộc sống thường ngày cần được gạt bỏ bên ngoài. Võ đạo rất coi trọng lễ nghi […]