5 Điều Cơ Bản Trong Aikido

Những điều Cơ Bản trong aikido

  1. Aikido là con đường quy tụ tất cả các con đường của vũ trụ từ thuở xa xưa, chính tinh thần Vũ trụ chứa đựng và liên kết vạn vật .
  2. Aikido là nguyên tắc của chân lý học hỏi từ vũ trụ mà chúng ta phải thực thi trên trái đất
  3. Aikido là nguyên tắc kết hợp nhân loại với vũ trụ thức
  4. Aikido có thể đạt tới đích tối thượng khi mỗi người chúng ta đã theo đúng con đường của nó , cùng vũ trụ hợp nhất.
  5. Aikido là con đường của sức mạnh và mong ước dẫn tới sự hoàn hảo và vinh quang của thiêng liêng.

Trích từ quyển Aikido-Natureet Harmonie của Mitsugi Saotome

Those who wish to learn Aikido

Mus firsr study its spirit

If one’s heart is not true

The way will never be attained

Tạm dịch:

Những ai muốn học Aikido

Trước hết phải học tinh thần của bổn môn

Nếu tâm ta chẳng được chân thành

Sẽ chẳng bao giờ đạt được Đạo.

Sưu tầm : Shirata Rinjiro 7 Dan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *