Monthly Archives: Tháng Chín 2018

Giới Thiệu các hệ phải trong Aikido trên thế giới

Aikido là môn võ được sáng lập bởi Tổ Sư Morihei Ueshiba. Tuy nhiên trong quá trình tập luyện, do thể trạng và nhận thức về môn võ của mỗi võ sinh khác nhau nên phong cách đánh cũng có ít nhiều điểm khác biệt. Vì thế, Tổ Sư cho phép những học trò xuất […]